Uncategorized

ZWIĘKSZONE OBCIĄŻENIE

Zwiększone obciążenia rodziny w zakresie opieki i wy­chowania wpływają wtórnie na pozostałe funkcje. Szczególne zna­czenie ma wpływ polegający na ograniczeniu pełnienia w zadowalający sposób funkcji ekonomicznej, a także ekspresyjnej i rekreacyjnej. Pod względem ilości czasu i wysiłku dziecko niepełnosprawne an­gażuje często rodziców w podobnym stopniu co noworodek lub nie­mowlę, wymagając przy tym cięższej pracy fizycznej i w znacznie dłuższym okresie. Jednocześnie ograniczone szanse dziecka niepeł­nosprawnego na przyszłą samodzielność powodują najczęściej, że ten rodzicielski wysiłek nie ma normalnego zwieńczenia w postaci pełnego rozwoju osobowości dziecka i realnych perspektyw na uzy­skanie przez nie samodzielności.